HGW HGD
  logo  

admin

 
 
home
nieuws
materialen
uitgangspunten
stuurgroep
contact
 
 

Welkom op de site HGW/HGD
waarop we de ontwikkelingen in Vlaanderen opvolgen die te maken hebben met handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek. HGW beoogt de kwaliteit van het onderwijs en van de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren. Het concretiseert kwaliteitsvol onderwijs en doeltreffende leerlingenbegeleiding, zodat een school of CLB-team effectief kan omgaan met verschillen tussen leerlingen. Door de fasen van het zorgcontinuüm heen werken leerkracht, zorgcoördinator, directie en CLB-team samen, waarbij ze systematisch de zeven uitgangspunten toepassen.

 
 
Recente nieuwsberichten  

Uitgangspunten


Nieuws


Materialen


Stuurgroep